13 Ocak 2021 Plütonik Oğlak Yeniayı ve Burcunuz: Önemli Gelişmeler Zamanı! 13 Ocak – 20 Ocak arası sürece dikkat!

13 Ocak 2021 sabah 08:00’da Oğlak burcunun 23. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında yine Oğlak burcunun 14. derecesi yükselecek ( =İstanbul, Ankara için 19. derece). Yeniay haritasında Ay ve Güneş’in yanı sıra Venüs ve Plüton da Oğlak burcunda yer alıyor. Bir Oğlak stelyumu (En az 3 gezegenin bir burçta toplanması) görüyoruz. 5 derecedeki Venüs bu toplanmaya açı olarak uzak kalıyor. Fakat 23. Derecedeki Yeniay, 24. Derecedeki Plüton ile güçlü bir kavuşum gerçekleştiriyor. Plütonik bir Oğlak Yeniayı söz konusu. Yeniay haritasındaki tek stelyum bu değil. Kova burcundaki Merkür de bir süre evvel Kova burcuna geçen Jüpiter ve Satürn ile birbirlerine yakın derecelerde durarak bir stelyum oluşturuyor. Bu Kova’daki gezegenlere Mars ve Uranüs Boğa konumları kare açı dediğimiz 90 derecelik dik açı mesafesinde duruyor. Bu sert açı konumlanması çatışma, gerginlik ve zorlayıcılık ile ilgilidir. Bu açılanma hareket ve dinamizm de getirecektir.

Yeniay’lar yeni olanın tohumlandığı zamanlardır. Güneş ve Ay, aynı derecede bir araya gelirler. Oğlak burcundaki etkileşim yapı, inşaat, düzen, çalışma hayatı, disiplin, sabır, ağırbaşlılık, gerçekçilik ile ilgilidir. Burada pek duygulardan bahsedilmez. İş ile ilgili konular ön plana çıkacaktır. Ekonomik açıdan durumlar, bir takım sınırlar, bunlara getirilecek düzenler, ekonomik planlar, iş planları söz konusu. Piyasalardaki durumlar bu süreçte daha çok belirleyici olabilirler.

Pluton etkili Oğlak Yeniayı, Plüton özelliklerini ön plana getirebilecektir. Burada konsantrasyon, tutku, derin benlik, manipülasyonlar, kendini telkin, hedefe odaklanma söz konusu olabilecektir. Olumsuz özellikle takıntıların ve körlüğün olması, bakış açısının daralması söz konusudur. Burada birikmiş enerjilere dikkat etmek gerekiyor. İyi bir kontrol kurulduğunda güç istenildiği gibi kullanılabilir ve bir şeyler başarılabilir. Plüton değişim, dönüşüm, yenilenmeler ve eskinin silinmesi ya da tam tersi dejenerasyon ve bir şeylere takılmak ile ilgili olabilir. Kendini değiştiren, dönüştüren, yenileyenler burada daha avantajlı olacaktır.

Yeniay haritasında Kova burcunda bir araya gelen Merkür, Jüpiter ve Satürn iletişim, arkadaş/dost çevresi, bir takım grup faaliyetleri, internet, teknoloji, keşifler ile ilgili konuları gündeme getirebilecektir. Kova burcunun yöneticisi Boğa’daki Uranüs’ün Mars Boğa konumu ile bir araya gelip kavuşuma gitmesi ve Kova’daki gezegenlere de sert kare açı mesafesinde durması tetikleyici bir zaman dilimini göstermekte. Bu bakımdan bir takım ekonomi konusundaki ani gelişmeler, sarsıntılar söz konusu. Bu sembolik aynı zamanda deprem konusunu da gündeme getiriyor yine. 20 Ocak’ta Satürn ve Uranüs tam kare açı konumu yapacaklar. Bu Sarsıntılar bakımından daha da belirgin bir zamanı ifade ediyor.

Boğa burcundaki Uranüs gezegeni aynı gün Retro (geri) hareketinden Direkt (ileri) hareketine dönecek. Uranüs’e olan kare/sert açılanmalar ile birlikte bu zaman diliminde artık bir takım durumların, olayların gidişatında değişimler olması söz konusu. Bu etkiyle çeşitli ilişkiler ve bağlantılar bakımından ileri dönük bir ayrım zamanı olacağını ve yeni olan şeylerin geleceğini söyleyebilirim.

Bu Yeniay zamanlaması, öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak’ların 23. Günü civarı doğumluları ve haritasında bu burçların 23. derece civarındakileri etkilerken aynı zamanda sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’ların 2. ve 7. günü arası ve civarında doğumlu olanları ve haritalarında 2. Ve 7. derece ve civarında bu burçlarda gezegenleri olanları oldukça etkileyecektir.  

13 Ocak Yeniay gecesi Ay, Kova burcuna geçecek ve Boğa burcundaki gezegenlerle kare açılanma durumunu daha da perçinleyecektir.

Ayın 20’sine gelindiğinde ise bu sefer Güneş Kova’nın ilk derecesinde ve Ay da Boğa burcuna geçmiş olacak ve bu Kova ve Boğa arası kare açılanmaları tekrar aktif hale getirecektir. Ekonomi ve Bağımsız hareket etme ile ilgili konular ön plana çıkacaktır.  

İlişkiler ve Kısmetler

Merkür’ün Kova burcunda ilerlediği fakat bir süre sonra 30 Ocak’ta geri harekete geçeceği bir zaman dilimindeyiz. Bu zamanlamada, bu süreçte gelişecek bazı olayların geriye sarabileceğini ve tekrar üzerinden geçilebileceğini gösteriyor. Bir iş, bir ilişki ya da bir sözleşme açısından tekrar üzerinden geçilip düşünülebilecek konular ortaya çıkabilir.

Kova burcundaki Merkür, Jüpiter, Satürn birlikteliği, teknolojik, sosyal, iletişimle ilgili, grup ve organizasyon çalışmalarını içeren konularda bir takım gelişmeler olabileceğini ve kısmetlerin de bu konu üzerinden ilerleyebileceğini gösteriyor.

Venüs’ün Oğlak’ta Mars’ın Boğa’da olduğu süreç, ilişkiler açısından işin içine ekonomik konuların ve somut değerlerin katılabildiği daha gerçekçi beklentilerin olduğu bir süreci ifade ediyor. Burada daha çok keyif, düzen, konfor, rahatlık arayışları olabilir. Maddi-ekonomik girişimler bakımından daha dikkat çeken bir zamanlama olacaktır.

Venüs Oğlak ve Mars Boğa arasındaki uyumlu açılanma ilişkilerden yana dengeleri sağlayan ve daha gerçekçi, ayağını yere sağlam basan bir zamanlamayı göstermekte.

Sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova arasındaki ilişkilerde ise gerginlikler söz konusu. 13 Ocak gecesi Ay’ın Kova burcuna geçmesi ile ilişkilerde anlaşmazlıklar olabilir. Ayın 20’sinde ise Güneş Kova ve Ay Boğa konumu ile ilişkilerdeki ve ortaklıklardaki bir takım anlaşmazlıklar ve uyumsuzluklar konusu iyice kendini gösterecektir.

Türkiye Astroloji Haritası

Oğlak Yeniayı, Türkiye Astroloji haritasında 7. Evde gerçekleşiyor. Burası ortaklık, müttefiklerle ilişkiler, sözleşmeler ve aynı zamanda anlaşmazlıklar ve düşmanlıklar alanıdır. Bu süreçte müttefik devletlerle yeni anlaşmalar gündeme gelebilir.

Bu sürece sabit burçlardaki sert açılanmaların da eşlik etmesi bir takım gerginliklerin habercisi durumunda. Özellikle Kova burcundaki Merkür, Jüpiter ve Satürn konumlarının, Boğa burcundaki Mars ve Uranüs’e kare açı yapacağı zamanlamalar önemli olacak.

Burada Kova konumu 8. Evdeyken, Boğa konumu 11. Evde yer alıyor. Bu süreçte özellikle uluslararası ilişkiler açısından kredilerimizin maddi ve manevi olarak ne durumda olduğu konusu daha net şekilde kendini gösterebilir. Üretim, ekonomi, özgürlükler, ülkedeki bir takım gruplarla ilgili konular, Corona aşısı alımları ve eşit paylaşım konusu tekrar gündeme gelebilir.

13 Ocak ile 20 Ocak arası süreçte Boğa ve Kova burçları arası gezegenlerin çok fazla kare açı dediğimiz gergin açılanmaları yaptığı görülüyor. Burada değindiğimiz konular ile bağlantılı olarak gergin ve tetikleyici durumların oluşabileceğini belirteyim. Burada konu ekonomi, özgürlükler, eşitlik, corona aşısı, marjinal gruplar gibi konularken aynı zamanda ülkeler arası ilişkilerde kopmalar da söz konusu olabilecektir. Ayrıca yine sağlamlık ve deprem konusu Uranüsyen etkilerle ön plana çıkabilecek konulardan…

Bu zorlayıcı açıları olumsuz olaylar olmadan atlatmak dileğiyle…

Gezegen Hareketleri

Plüton 

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başladı. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

 27 Nisan 2021 – 5 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Neptün

 

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

25 haziran 2021 – 30 Kasım 2021 arasında geri harekette olacak.  

Uranüs

 

Boğa burcundaki Uranüs 15 Ağustos 2020’de başladığı geri hareketini 13 Ocak 2021’de sonlandırıyor.

Bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da kendini gösterebilecek. Genel olarak da haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

19 Ağustos 2021 – 18 Ocak 2022 arasında geri harekette olacak.

Satürn

 

Satürn 22 Mart 2020 itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri hareket yaptı.

10 Mayıs’ta geri harekete başladıktan sonra 1 Temmuz’da Oğlak burcuna dönerek geri hareketine devam etti.

Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası ise tamamen Kova burcunda yer alıyor.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Kova burcundaki Satürn 22 Mayıs 2021 – 10 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.  
 
Jüpiter

Jüpiter 19 Aralık 2020 – 13 Mayıs 2021’de Kova burcunda olacak ve ardından Balık burcuna geçecek. Balık Burcundaki Jüpiter 20 Haziran’da geriledikten sonra Temmuz 28’de tekrar Kova burcuna dönecek ve 29 Aralık 2021’e kadar Kova burcunda kalacak.

Kova burcunda olduğu süreçte teknoloji, elektrik, elektronik, sosyallik, grup çalışmaları, sosyal paylaşım siteleri, organizasyonlar, bilimsel anlamda ilerlemeler, düşünsel aydınlanmalar, devrimler ile ilgili gelişmeler getirebilir.

Mars

7 Ocak 2021 – 4 Mart 2021 arasında Boğa burcunda ilerleyecek.

Boğa burcundaki Mars daha çok somut, gerçekçi, sağlamcı, istikrarlı, keyif ve konfor arayışında, doğal olandan yana, ekonomi ve üretme ile ilgili bir yapıdadır.

Venüs

Venüs, 8 Ocak 2021 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında Oğlak burcunda olacak.

Oğlak burcundaki Venüs sosyal ve ilişkiler açısından daha düzenli ve ciddi olma meylinde, gerçekçi, ağırbaşlı bir yapıyı ifade eder. Paylaşım daha sınırlı ve mesafeli olabilir. Maddi ekonomik konular ile ilgilenmek daha çok söz konusudur.  


Merkür

Merkür 8 Ocak 2021 – 30 Ocak 2021 arasında Kova burcunda ilerledikten sonra geri hareketine başlayacak.

30 Ocak – 21 Şubat arasında geri harekette olacak Merkür, direkt hareketine döndükten sonra 15 Mart’a kadar Kova burcunda kalacak.

Ay Düğümleri

5 Mayıs 2020’de Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.  

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Oğlak burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Boğa: 
Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

İkizler: Kişisel ya da ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Yengeç: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.


Aslan: 
Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.


Başak: 
Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.


Terazi:
 Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.


Akrep: 
İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.


Yay:
 Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.


Oğlak: 
Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.


Kova:
 Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.


Balık:
 Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir