13 Haziran 2018 İkizler Burcu Yeniayı ve Burcunuz: Bağlantılar, Engeller ve Seçimler

13 Haziran 2018, Saat 22:43’te İkizler burcunun 22. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında İstanbul enlem ve boylamına göre Oğlak burcunun 25. derecesi, Ankara enlem ve boylamına göre ise Kova burcunun 0 derecesi yükseliyor. İstanbul için çıkartılmış an haritasına göre ekonomi, maddi konular, kaynaklar ile ilgili konular ön plana çıkarken, Ankara için çıkartılmış an haritasında kolektif girişimler, topluluklar ile ilgili konular daha çok ön plana çıkıyor. Türkiye Astrolojik haritasına göre ise ikizler alanının gizli düşmanlıklar alanı olması, kova burcu alanının ise krizli, zorlu, dönüşüm ve sonlanmalar ile ilgili bir alanda olması dikkat çekici. Bunlara daha detaylı olarak Türkiye Astrolojik Haritası başlığı altında değineceğim.

Yeniay ve Yeni Başlangıçlar

Yeni bir başlangıcı ifade eden Yeniay zamanlamasındayız. Yeniay zamanları Güneş ve Ayın aynı burçta olduğu zamanlardır ve Koç burcu enerjisini taşırlar. Bu zamanlamada daha içi dışı bir, subjektif ve emin hareket ve girişimler olabilir. Fakat Yeniay haritasında da çok fazla zıt sembolik bulunmakta. Burada özellikle de ilişkililer ve çevre ilişkileri konusu daha da önem kazanıyor. İkizler burcundaki bir Yeniay aktif ve hareketli bir zamanlamayı ifade eder. İkizler burcu iletişim, bağlantılar, çevre ilişkileri, eğitim, ticaret, medya, habercilik ile yakından ilgilidir. İkizler yöneticisi Merkür’e baktığımızda ise onun hassas bir burç olan Yengeç burcunda olduğunu görüyoruz ve karşısında zıt burcu olan Oğlak’ta da geri harekette olan Satürn var. Burada özellikle zihinsel, iletişim, eğitim, anlaşmalar gibi konularda sınırlanmalar, engeller, sorumluluklar, ilişkilerle ilgili çözümlenmesi gereken bir takım şeyler olabilir. Özellikle Ön burçların (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) ilk derecelerinde doğanlar bundan daha fazla etkilenecek.  

İkizler empirik bir bakış açısı ile ilgilidir ve zihinsel kategoriler ile hareket eder. Daha açarak ifade edersek, Empirik bilgiyi günlük hayatın bilgisi şeklinde ifade edebiliriz. Ona Ampirik bilgi de denir. Tecrübelerle, günlük deneme yanılmalarla elde edilen ve günlük hayatı kolaylaştıran bilgi türüdür. Bu bilgi duyumlarla elde edilir. Yani çevre etkileşimi ve sinir sisteminin aktifliği ön plandadır. İnsandaki zihinsel sistem yani veri gidiş gelişinin nasıl olduğu da Merkür’ün durumu ile ilgilidir. Burada İkizlerde birbirinden ayırma, seçim yapma, kıyaslama, kategorize etme ve bölünmeler söz konusu olabilecektir. Bu zamanlamada zihinsel konular ve bağlantılarınız, ilişkileriniz ile ilgili yapılandırmalar ön plana çıkacaktır.  

Fakat az evvel de belirttiğim gibi Yengeç’teki Merkür’ün Satürn ile zorlu bir bakış açısı var. Bu biraz zorlanmalı bir zamanı gösteriyor bunu belirttim. Bunun dışında Merkür’ün Uranüs Boğa konumunu ile yarı uyumlu dediğimiz fırsatlar veren 60 derecelik açısı ve bu konum Satürn oğlak konumuna da uyumlu üçgen açı mesafesinde. Yani bu dönem içinde özellikle de duygusal ve somut anlamda güven arayışı bakımından girişimler söz konusu olabilecektir. Yani bir taraftan yeni buluşlar yapmak, farklı olanı görmek, ilişkilerle, bağlantılarla ilgili fırsatlar yakalamak söz konusuyken bazı hususlarda biraz karamsarlığa ve engelleme hissiyatına kapılmak söz konusu olabilir. Bu zamanlamada duygusallık, hassasiyet ve hisler ile hareket etmek ya da söylemlerde bulunmak olumlu görünmüyor. Söylem ve ifadenin karşısında otoriter baskı hissedilebilir. Dolayısıyla şu dönem gündemde bazı ifade engelleri, kısıtlanmalar, baskı hissiyatı olabilir. Belki dile getirmek istediğiniz şeyler varsa bir taraftan da bunları baskılayabilirsiniz. Bu şüphesiz ilişkiler alanında zorlanmaları ifade ediyor.      

İlişkiler, Kısmetler

İkizler konumu ilişkiler açısından çift kısmetli olabileceği gibi bölünmeli ve ikili durumları da ifade edebilir. Bu değindiğim Satürn Oğlak ve Merkür Yengeç arası açılanma da birebir ilişkiler bakımından önemli bir işaret. Bir taraftan duygusallık, yakınlık, güven ve destek ihtiyaçları varken diğer taraftan halletmeniz gereken kişisel yükler, sorumluluklar ve yapmanız gereken düzenlemeler konusu var. Burada iki yakada mücadele verebilirsiniz. Hem duygusal yükler hem de sorumluluklar halini alabilir durum. İlişkiler açısından ihtiyaç olarak da hem yakınlık hem de yükleri paylaşmak konusu öne çıkıyor. Bu konuda da sizi bölümleyebilecek etkiler ortaya çıkabilir. Yine bu zaman diliminde söz iletimlerinde birbirini anlamama ya da duygusal ve endişelerden kaynaklı davranışlar söz konusu. Burada kararlar verirken hem kişisel haritanızdaki durumlar hem de gelecek göstergeleri önem kazanıyor. Bu bahsettiğim üzere özellikle öncü burçları (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) ve ilk derecelerini etkiliyor. İlişkiler açısından kritik zamanlar yani. Bu tip karışık ilişkisel durumu olanlara danışmanlık almalarını öneririm. 

Ayın 14’ünde Aslan burcundaki Venüs’ün Boğa burcundaki Uranüs ile gergin açısı ilişkiler ve kısmetler açısından bir takım atraksiyonları tetikleyebilir ve bu bir takım kopmalar ile birlikte yeni başlangıçları getirebilir. Bu zamanlama etkileşiminden sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Boğa’lar ve özellikle bu burçların ilk günleri doğanlar daha çok etkilenecekler. 

Kova burcundaki Mars Güney Ay Düğümü üzerinden geçerken, Venüs ise ayın 14’ünde yani Yeniay an haritasındaki konumundan 1 gün sonra Yengeç burcundan çıkıp Aslan burcuna geçecek ve Kuzey Düğümün üzerine doğru hareket edecek. Yani Venüs ve Mars zıt konumlara gelecekler. Genel olarak ifade edersek bu zamanlamada içinde bulunduğunuz ve artık gelişiminize hizmet etmediğini gördüğünüz topluluklar, gruplar, sosyal ortamlar, ilişkiler varsa bunları objektif değerlendirip kendinize göre yön çizebileceğiniz bir zamanlama var.  Dahası Kuzey Düğümdeki Aslan daha benlik, birey olmak, kişisel yaratıcılık, yaşamsal sıcaklık, merkezleşme ile ilgilidir. Burada Kova ile ilgili olan sosyal ağlar, ilişkiler, bağlantılar, grup çalışmalarının sembolik olarak mevsim ifadesindeki gibi kış zamanını yani soğuk zamanı ifade etmesi ve güney düğümde daha da serin bir alana gelmesi ve ısı vermemesi durumu var. İçinde bulunduğunuz grup, topluluk ve onun bakış açısı, görüşleri sizin kendinizi ifade etmenize yetmiyor mu? Sizi baskılıyor mu? Size artık soğuk mu geliyor sizi ısıtmıyor mu? Bu sorular öne çıkabilir. Kısaca Mars Güney Ay düğümüne kavuşumdan geçerken bir şeyi yapma-yapamama, girişme – girişmeme durumları, çelişkiler çatışmalar yaşanabilir ve kopmalar olabilir. Burada doğruları bulabilmek için kendi özüne dönmek konusu göze çarpıyor. Şöyle ki Mars Kova’nın dispozitörü (Gezegen yöneticisi) Uranüs Boğa’da, Uranüs Boğa dispozitörü Venüs ise Aslan burcu konumunda olacak. Yani ayın 17-18-19 tarihleri bazı şeylerin farkına varmanız için oldukça önemli olacak. Bu farkına varacağınız konuların içinde aşk, kimlik, amaç, yaşamını organize etme konuları var.  Bu zamanlamada ilişkiler ve destekler açısından da daha çok birebir şeklinde fırsatlar var. Yani özel ilişkiler aramak söz konusu ise flört olabilir iş ilişkisi olabilir buna yönelmek ve bu konuda farkındalık ve kısmetler için özel bir zamanlama var.  Fakat hemen bunun ardından da Venüs ile Mars karşıt açısı devreye giriyor 21-22-23’ü tarihlerinde. Burada bu Kuzey düğüm güney düğüm arasındaki konular bir taraftan zor olan ile kolay olanı seçmek arasındaki konuda öne çıkıyor. Fakat bu konu biraz daha toplumsal bir alanda bir konu özellikle. O açıdan Türkiye Astrolojik Haritası kısmında açacağım.  

Mars 26 Haziran’da istasyona giriyor ve ardından da geri hareket başlayacak. Mars sürecini ifade edersek 

-16 Mayıs 26 Haziran Kova burcunda direkt  hareket

– 26 Haziran’da gerileme sürecine giriş ve 14 Ağustos’a kadar Kova burcunda gerileme

– 14 Ağustos – 27 Ağustos arası oğlak burcunda gerileme ve direkt harekete dönüş

– 27 Ağustos – 11 Eylül arası Oğlak burcunda ilerleme

– 11 Eylül2de tekrar Kova burcuna geçiş ve 15 Kasım’a kadar da Kova burcunda

Dolayısıyla uzunca bir süre Mars Kova konumu ve onunla ilgili her şey hayatımızda yer iştigal edecek. Boğa burcundaki Uranüs ve Akrep burcundaki Jüpiter konumlarına ve Aslan’daki Kuzey düğüm ile Kova’daki Güney düğüm konumlarına etkileşim halinde olacak. Bu da büyük kare görüntü aktivasyonu demektir ki hayatımızda yer değiştirmeler, karar almalar, ani başlangıçlar, girişimler, ani sonlanmalar, kariyer değişiklikleri, ortaklık değişiklikleri konuları olabilir ve bu konular mars retrosu boyunca sürümcemede de kalabilir. Bunun Türkiye’de seçim zamanın hemen ertesine gelmesi de hayli enteresan olmakta. Şimdi Türkiye Astrolojik haritasına bakacağız fakat bakmadan evvel önceki bir yazımda da ele aldığım bu Mars konumunun burcunuzu nasıl etkilediğini tekrar belirtmek istiyorum. 

Kova burcuna geçen Mars burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Güneş (öz burcunuz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz):

Koç:  Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Boğa:  Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

İkizler: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler. 

Yengeç:  Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Aslan:  Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Başak:  Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Terazi:  Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Akrep: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Yay:  İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Oğlak: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.  

Kova: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Balık: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Türkiye Astrolojik Haritası

24 Haziran 2018’de gerçekleşecek seçimlerin ardından Mars 26 Haziran’da istasyona(Duraksama) giriyor ve ardından da geri hareket başlayacak. Mars retro zaman süreçlerini yukarıda sıraladım. Bu süreçte Güney Düğüm üzerinden tekrar geçecek Mars Kova konumu bocalamaları ve zorlanmaları gösteriyor. Burada Kova’nın ve Uranüs’ün ifade ettiği anlamlara göre aydınlanıyor, sıçrama mı yapıyoruz, geriye mi gidiyoruz ileriye mi gidiyoruz bu sembolik devrede. Evrim/Tekamül dediğimiz kavram Hint öğretilerinde de anlatılır ve dalgalı yani inişli çıkışlıdır. Tam olarak bir şeyler yerli yerine oturtmadan aydınlanma ve ilerleme gerçekleşmez ve geri/aşağı düşersiniz. İşte burada da sahnede bu konu görülüyor. Burada Uranüs tarafı Türkiye’yi bilimde, akılda, farklılıkları birleştiricilikte ileri götürecek hamleleri de ifade edebilir akli olana aykırı gitmeyi ve kopmaları da ifade edebilir. Uranüs semboliğinin olumlu ya da olumsuz etkileri bu şekildedir. Seçim açısından bakarsak, hangi siyasi lider bu konuları en çok işliyor ve üzerinde duruyorsa o daha çok spot ışıkları altında görülüyor, toplumun ağırlıklı desteğini alıyor görülüyor. Bir diğer Uranüs etkileşimine de teknolojinin imkanları diyebiliriz. Yani teknolojinin imkanlarını kullanan siyasi lider de şu dönem destekleniyor. Bunlar sembolik olarak gözüküyor. Zira liderlerin de bir şekilde bütün bu konuları kullandıklarını ve kolektif alanda faaliyet gösterdiklerini görüyoruz. Uranüs de Türkiye Astrolojik haritasında çeşitli toplulukları ve grup çalışmalarını ifade eden 11. evden geçişini yapıyor. 

Daha önemli görüntüler var.  Türkiye Astrolojik haritasında İkizler 12. Ev alanına denk gelir ve Kova’da 8. Evdedir. 12. Ev gizli düşmanlıklar ve kayıplarla ilgili olabilmektedir. Türkiye astrolojik haritasında yükselen yengeç burcunda olduğu ve yöneticisi ay da 12. Evde olduğu için burada halkı, toplumu, manevi duyguları ilgilendiren şeyler var ve aldatılma, kandırılma, kayıplar, gizli tehlikeler, manevi duyguların istismarı konuları öne çıkıyor. Burası aynı zamanda skandal alanıdır ve bir takım söz iletimi, tartışmalar, kontrolden çıkmalar da söz konusu. Bu bağlamda ikililikler, bölünmeler, ayrışmalar artabilir. Bu zamanlamada özellikle siyasi üsluba dikkat edilmesi gerekiyor.  

Ankara için çıkarttığımız haritada ise Kova burcu yükseliyordu ve Kova burcu alanı ise Türkiye Astrolojik haritasında 8. Eve geliyor. Yani krizli, dönüştürücü, zorlayıcı bir alan oluyor. Burada yine farklılıkları birleştirme konusu, gruplarla yapılan bir takım gösteriler, eylemler konusu zarar görebilir. Üstelik Mars ve Güney düğüm de bu kova alanında bulunuyor. Bu zamanda gizli tehlikelere, eylemlere, saldırılara, tartışmalara ve terör konusuna da dikkat etmek gerekiyor. 

Yeniay Haritasında İkizler yöneticisi Merkür yengeç burcunda ve Oğlak burcundaki Satürn ile de karşı karşıya geldiği için halk ve otorite arasında da hissedilebilecek zorlanmalar olabilir. Burada bazı farklı sembolikler görülüyor. Satürn karşısında kalan Yengeç ve Merkür  tarafı ile ifade olunan halkın dilinin sınırlanması ya da  olgun ve otorite konumundakilerin gençleri etkilemesi ve yönlendirmesi ya da gerçek ve somut verilerin hislere ve duygulara üstün gelmesi ağır basması gibi çeşitli sembolikler görülüyor. Bunların arasında en akıllıca ve doğru olan semboliklerin çalışmasını dileyelim.  

Güney Düğüm Kova ve Kuzey Düğüm aslan arasındaki durumlardan, Aslan’daki Venüs ve Kova’daki Mars’ın konumlarının burada karşı karşıya geldiğinden ve bunun toplumsal etkileri de ifade ettiğinden bahsetmiştim. Burada bir durum toplumsal olanın zarar görebileceğini ve toplumun iyiliği açısından bencilce ve kişisel rahat için seçim yapılmamasını göstermekte. Burada da Aslan burcunun ve Venüs’ün gölgesinden bahsetmiş oluyorum yani. Hayatın dengelerinin ne kadar önemli olduğunu ve ilahi olanın da bu olduğunu anlamak gerekiyor. Evet insan denilen varlığın hayvani ve nefsani seviyede bir yönü vardır fakat bir de akli ve farkındalık seviyede insan sıfatı ile ilgili asıl yönü vardır. Daha iyi günlere ancak bu ışıklı taraf ile ulaşılabilir.  

Evet, toparlarsak görüldüğü üzere hararetli ve zor bir zamandan geçiyoruz gibi görünüyor. Uranüs Boğa, Kuzey Düğüm ve Venüs Aslan, Jüpiter Akrep ve Güney Düğüm ve Mars Kova arası büyük bir kare görünüm konumlanması oluşmakta ve olaylar daha çok dinamizm, atraksiyon ifade ediyor. Bütün bunların bu dönem Çağdaşlık, Modernlik, Ekonomi, Eğitim, Dönüşüm, Gelişim konularının vurgu yapması da eş zamanlılığı gösteriyor. Yazımı burada İkizler burcundaki yeniayın burcunuza etkileri ile sonlandırıyorum. Görüşmek üzere…      

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog
             Burak Üstün

İkizler burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Güneş (öz burcunuz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz):

Koç:  İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Boğa:  Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.  

İkizler: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Yengeç:  Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Aslan:  Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Başak: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Terazi:  Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler. 

Akrep:  Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Yay:  Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Oğlak:  Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Kova: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Balık: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir