11 Ağustos 2018 Aslan’da Güneş Tutulması ve Burcunuz: Özbenliğin Sahne Zamanı!

11 Ağustos 2018 saat 12:57’de Aslan burcunun 18 derecesinde parçalı bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Tutulma haritasında Akrep burcunun 7. derecesi yükselecek ( =İstanbul, Ankara için 11 derece Akrep). Akrep yükselen yine Akrep’teki Jüpiter derecesine (14 derece) yakın konumda yükseliyor ve Aslan burcundaki Tutulmayı/Yeniayı (Güneş ve Ay kavuşumunu) haritanın tepe noktasına kavuşum yapar şekilde görüyoruz. Güneş ve Ay’ın yanında ise Aslan’da geri hareketteki Merkür var. Yine tutulma haritasında Uranüs’ün 2 derece Boğa konumu ile Akrep yükselenin karşısında olduğunu görüyoruz. Tepe noktasının karşısı olan dip noktası tarafında ise Mars 0 derecede Kova burcunda gerilemekte. Açılanma olarak hepsi birbiri ile tam etkileşiyor olmasa da yani büyük kare açıyı oluşturmasa da büyük bir kare konumlanma var. Farkındalık açısından önemli bir zaman diliminin içindeyiz. Yükselen tarafındaki Akrep’in tutkuları, ya hep ya hiçleri, Tepe noktasındaki Aslan’ın aşk ve sıcaklığı baskın şekilde konunun içinde. İlişkilerden yana da güçlü başlangıçlar demek bu. Sabit burçlar istikrarlı olanı istiyorlar.  Hepsine değineceğim. Şimdi astronomi bilgileri ile başlayalım.

Güneş Tutulması Nedir?

Ay, Güneş’ten 400 kat daha küçüktür fakat dünya’ya olan uzaklığı güneşten 400 kat büyük olduğu için gözlem olarak ikisi de bize dünyadan eşit görünür.

Bu bakımdan Güneş tutulması, Ay’ın yörüngesel devinim hareketini gerçekleştirirken Güneş ile Dünya arasına gelmesi ve Güneş’i kısmen ya da bütünen kapatması sonucunda gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş tutulmaları Ay’ın Yeniay dediğimiz fazında gerçekleşir. Yeniay fazı Güneş ile Ay’ın 0 derecede kavuştuğu zaman başlar. Kavuşum Ay’ın yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması demektir. Bu kavuşum derece noktası tam tutulma anıdır. Yörünge düzlemine de aynı zamanda ekliptik (tutulma) düzlemi adı verilmektedir. Ekliptik sözcüğünün türetilme nedeni de, tutulmaların yalnızca Ay’ın bu düzlemi kestiği zamanlarda gerçekleşiyor olmasıdır.

Yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gerçekleşebilir ve bunların en fazla iki tanesi tam güneş tutulması şeklinde olabilir. Bunun nedeni de Ay’ın yörünge düzlemi ile dünya’nın yörünge düzlemi arasında yaklaşık 5 derecelik bir fark olmasından dolayıdır. Eğer bu fark olmasaydı 1 yıl içerisinde 12 kadar tutulma gözlemleyebilirdik.  Birbirinden farklı tutulma çeşitleri vardır ve bunlar totalde dört çeşittir;

Tam Güneş tutulması: Ay’ın Güneş’i tamamen örtmesi olayıdır. 

Halkalı Güneş tutulması: Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin ve aynı şekilde Ay’ın dünya çevresindeki yörüngesinin daire şeklinde olmamasından kaynaklı olarak bazen dünya ile ay arasındaki mesafe değişir ve bu durumda Ay bazen dünyadan daha küçük göründüğü için Güneş ile hizaya geldiğinde Güneş’i tam olarak kapatmaz ve ışığını sızdırır. Bu durumda da halkalı dediğimiz güneş tutulması gerçekleşir.

Hibrit Güneş tutulması: Ender olarak görülen bu tutulma şekli de dünyanın bazı bölgelerinden tam tutulma bazı bölgelerinden ise halkalı tutulma durumunun gözlemlenmesi şeklindedir.

Parçalı Güneş tutulması: Ay’ın Güneş’i kısmen örttüğü zaman dilimine parçalı güneş tutulması denir ve tam veya halkalı güneş tutulması sırasında dar gözlem koridoru dışındaki geniş alanlardaki gözlenen şekline verilen isimdir.

Gerçekleşecek parçalı tutulma ile ilgili bilgilere gelirsek, bu tutulma Saros döngüsüne göre 155. Seride gerçekleşecek 71 tutulmadan 6. sı oluyor. Aynı serideki bundan önceki tutulmalara tarih olarak örnek vermek gerekirse 5. si 31 Temmuz 2000, 4. Sü 20 Temmuz 1982, 3. sü ise 9 Temmuz 1964 yılında gerçekleşmişti (Kaynak: Wikipedia). Kendi yaşına göre bu tarihlerde olaylar yaşayanlar varsa bu zamanlamada bunları da gözden geçirip değerlendirmeleri iyi olacaktır. Yine bir bilgi olarak belirteyim bazı kişiler 1999 yılı ile aynı tutulmayı yaşayacağımızı söylüyor ama bu saros serisine göre doğru değil. Şöyle ki 11 Ağustos Güneş Tutulması saros döngüsünde 145. seride gerçekleşecek tutulmalardan 21.si idi. Bu seride gerçekleşecek toplam 77 tutulma var. Örneğin 22. sini 21 Ağustos 2017’de yaşadık ve 23. sünü de 2 Eylül 2035’te yaşayacağız. Dolayısıyla 11 Ağustos Güneş Tutulması ile tarih ve gökyüzü konfigürasyonu benzerliği var sadece. Ayrıca 1999 tutulması ülkemiz üzerinden bir hat olarak geçmiş ve direkt gözlemlenmişti. Bu tutulma ise ülkemizden gözlemlenemeyecek. Bu yıl ülkemizden gözlemlenebilen tek tutulma hemen yakın tarihteki 27 Temmuz’da Kova’da gerçekleşen Tam Ay Tutulmasıydı. Bu tutulma içinde bulunduğumuz yılın 5. ve son tutulması (3 Güneş, 2 Ay) olacak ve Kanada’nın en kuzeyi, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Rusya ve Kazakistan’ın büyük bir kısmı, Moğolistan ve Çin’in büyük bölümünden izlenebilecek.

Bu gerçekleşecek tutulma 1999 yılındaki tutulma ile benzeştirildiği için özellikle deprem konusunda soruluyor. Burada 1999 yılındaki gibi çok muazzam görüntüler yok, tutulma hattı üzerimizden geçmiyor ve tutulma serisi farklı fakat birçok astrologlar bazı astrolojik işaretleri genel bir deprem semboliği olarak gördükleri için yine fazlaca deprem ile ilgili uyarılar yapabilirler. İşin bilimsel tarafından bakıldığında ise uzmanları dinlemek gerekiyor. Uzmanlar 1999’dan itibaren hesaplandığında burada tekrar bu şekilde yani 7 şiddetinde deprem yaratacak yüksek bir enerji birikiminin toplanıp boşalmasının 30-50 yıl süreyi bulabileceğini belirtiyorlar. Uzmanlara göre halen vaktimiz mevcut ve gerekli hazırlıklar buna göre yapılmalı. Zaten belirtildiğine göre 2018 itibarıyla her yıl 250 bini İstanbul 250 bini Anadolu olmak üzere 500 bin konutu değiştirmeyi planladıklarını belirtikleri bir proje var ki o da tam Satürn Oğlak transiti zamanı içinde başlayan bir proje olmuş oluyor ve onun astrolojideki “yapıları, binaları sağlamlaştırma” anlamına karşılık geliyor.

Sonuç olarak deprem hayatın bir gerçeği ve buna karşı her zaman erkenden önlem almış hazırlık yapmış olmalıyız. Bu gerçek ile yüzleşenlerin hazırlıklarını ve hayatlarını buna göre ayarlamaları gerekiyor.

Tutulmanın Astrolojik Etkileri

Güneş Tutulmalarının Astrolojideki ifadelerine değinirsek, tutulmalar Ay düğümlerine yakın oluşumları ifade ettiği için bu zaman dilimlerinde kaderi olarak etkileyecek konuların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ayrıca Kuzey Ay Düğümü yönünde olduğu için gelecek ile ilgili hususlarda farkındalık ifade ettiğini söylemeliyiz.

Yine Güneş tutulması bir Yeniay etkisini yani yeni bir tohum ve başlangıcı ifade etmekle birlikte daha güçlü ve hızlı bir şekilde gelişebilecek olayları işaret etmekte. Eğer o zamana kadar bekleyen birikmiş enerjiler söz konusu ise bu etki ile bir anda hız kazanması ve belirginleşip ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle de tutulmanın olduğu burç ve hayat alanında ortaya çıkan dikkat çekici gelişmeler söz konusudur.

Aslan Tutulmasının Anlamları

Aslan yaz mevsiminin sabit/merkezi burcu olarak sıcaklığın en yoğun halini ifade eder. Güneş ışını gelişim, büyüme ve de olgunlaşma ile ilgilidir. Aslan eril kuvveti ifade eder. Güneş Aslan burcundayken gelişmiş bir benlik söz konusudur. Herkesin astrolojik haritasında da Güneş’in bulunduğu burç, ev konumu benliğin hangi tarzda ve yaşamın hangi alanında geliştiğini gösterir. Kişinin mutluluğu, motivasyonu, enerji olarak beslenmesi de bu konumlanma ile ilgilidir. Dolayısıyla bu tutulmayla herkesin haritasında Aslan burcuna bağlı olan Güneş’i de etki alıyor ve bu konumdan bir destek, güven ve benlik tazelenmesi söz konusu oluyor.

Aslan en başta sahne demektir. Parıltılı ışıkların önüne çıkmak, kendini göstermektir. Özgüven, yaratıcılık, sıcaklık, yaşama karşı gülümseyen bir duruş, aksiyon ve spor sevgisi, eğlenmek ve yaşamdan zevk alma yönü gelişkindir. Fakat bu haritada belirttiğim üzere dört bir yandan da etkileşim var aynı zamanda. Bir taraftan Akrep daha karanlıkta, daha özel olanı, daha tutkulu olanı, daha kontrollü olanı ifade ediyor. Burada Akrep Jüpiter konumunun hem Aslan’daki Güneş ile kare görünümü hem de yükselende olması ön planda bir takım abartıları ve ego patlamalarını da gösterebilir. Mesela bu bahsettiğimiz tutku ve aşk ile ilgiliyse bir şeylerin bu dönem açığa çıkacağını gösterebilir engellenemez şekilde. Fakat eğer rekabet ile ilgili konular varsa olayların tırmanabileceğini de gösteriyor. Mars Kova konumu daha çok grupla hareket etmeyi, kişisel egoyu kısmayı ifade eder. Fakat grup çalışmaları ve topluluk ile hareket etme durumu bir süredir ve yine bu süreçte güney düğüm tarafında zorlanmış görünüyorken Aslan’ın tepede vurgu yapması da belirgin şekilde benlik olarak ayrılmayı kopukluğu da ifade edebilir. Bir de tabi bu kopukluk kavramına kopukluğu, ayrı hareket etmeyi, isyanı da ifade eden Uranüs Boğa kare açı konumu ekleniyor. Özellikle de Mars ile yakın derecede birbirilerini görüyorlar ki bu durum bir önceki tutulma Kova Ay tutulmasından bu yana etkili ve bu tutulmada da etkisini devam ettiriyor. Yani bu dönem bir şeylere karşı isyankarlık daha çok tetiklenebilir. Toplumsal tepkilerin büyüme durumu var ve bu durum mesela ülkemizde Uranüs Boğa konumundan dolayı biraz da ekonomi ile ilgili görünüyor. Buna Türkiye Astorlojik Haritası kısmında değineceğim.

Bir önceki tutulmada belki maç ortadaydı malum Kova’da Ay Tutulması olduğu için Güneş ve Ay zıt konumlardaydı Kova ve Aslan olarak ve sizin bazı şeyleri daha objektif şekilde karşılaştırıp anlamanız için iyi bir farkındalık noktasıydı. Şimdi ise Güneş-Ay ikilisi yan yana gelip yeni bir başlangıçların tohumunu atarken burada benliğin ve kararlılığın kuvvetlenmesi söz konusu olacaktır. Özellikle kendinizi ifadeniz, gösteriminiz, sahneye çıkışınız, haritanıza göre ilgili yaşam alanında özgüven tazelemeniz, destek bulmanız, yeni bir organizasyonunuzun temelinin atılması ve genel olarak da aşk hayatınız ile ilgili girişimler ve gelişmeler söz konusu olabilecektir. Burada dürüstlük ve kendini açıkça ortaya koyma yönü vurgu yapıyor. Bir girişim başlangıcı için cesaret toplanılabilecek zaman.

Bu tutulma haritasındaki Mars ve Uranüs’ün açılanmaları ise diğer taraftan istikrar ve kalıcılık açısından değişebilir durumları gösteriyor. Uranüs beklenmedik ve sürpriz olan ile ilgilidir. Sıçramalar, yer değiştirmeler de Uranüs kapsamındadır ki burada Mars ile sert açılanması hareketlenmeyi tetikleyebilecek durumları gösteriyor daha fazla. Yani bir taraftan istikrar aranırken diğer taraftan bu zamanlamada tetiklenebilecek olayların dokusunda sürpriz ve beklenmedik şeylerin olması, yer değiştirmeleri gibi şeylerin işin içine katılması söz konusu olabilecektir. Bu açılanmadan da özellikle Sabit burçların Boğa, Aslan, Akrep, Kova ilk günleri doğumlular etkileniyorlar.

Uranüs Retrosu / Geri Hareketi

Bu süreçte bu haritada gördüğümüz Uranüs retrosu da oldukça manidar gözükmekte. Uranüs her türlü çok boyutlu ve uzak bağlantılarımızla ilgili olarak retro hareketinde geçmiş ile ilgili bağlantılarımızı yine gündeme getirir niteliğe geçiyor. 7 Ağustos itibarıyla Boğa’da başlayacak gerileme 6 Kasım’da Koç burcuna gerileyerek devam edecek ve bir süre 29 derece Koç derecesinde kaldıktan sonra tekrar ilerleyip 6 Ocak 2019’da tekrar Boğa burcuna geçecek ve artık burada ilerleyecek.

Akrep’teki Jüpiter ile Aslan Stelyumunun açılanması

Aslandaki Stelyum (En az üç gezegenin/gökcisminin aynı burçta dizilimi) yani Güneş, Ay, Merkür konumuna ama özellikle Merkür konumuna Jüpiter Akrep konumu tam olarak kare dediğimiz sert açılanmayı yapmakta. Bunun anlamı da Ego, duygu ve zihin düzeyinde abartıların ortaya çıkabileceği. Kelimeler, hisler, benlik iyice abartı yapabilir ve kabarabilir. Bu dönemde vitrin yapmak isteyenler, öne çıkmak isteyenler durumu epey abartabilirler.  Şahsi gösteriş ve reklam yapma konusunda abartılar olabilir. Şansını deneme, risk alma konusu artıyor. Aslan kalp ve omurga ile de ilgilidir. Bundan dolayı spor konusunda abartılı hareketler, ağır kaldırmak, kalbi fazlaca yormak, fazla efor sarf etmek hele ki bu havalarda özellikle sakınılması gereken şeyler.

İlişkiler, Kısmetler

İlişkilerde enteresan bir zamanlamanın içerisindeyiz. Bir tarafta daha istikrarlı etkiler varken bir taraftan da son derece spontan gelişebilecek durumlar söz konusu. Eril etkiyi ifade eden Güneş ve Dişil etkiyi ifade eden Ay’ın, Aslan’da bir araya gelmesiyle kalıcı, sağlam bir ilişki, ortaklık, aşk olayını anlatırken diğer taraftan Mars Kova konumu ve Uranüs Mars karesi de bağımsızlığı ve istikrarlı olmayan koşulları ifade ediyor. Uranüs ani bir araya gelen ve aniden kopabilen ilişkileri ifade eder. İlişkilerdeki birleştirici ve kopartıcı elektriklenmedir Uranüs. Burada Aslan etkisinin ön planda olması bir şekilde çıkış yapmak ve durum ile daha cesurca yüzleşmeyi ifade ediyor. Kova burada daha kaçak, bireysel, özgür, benliğini az koyan, daha sosyal ve bağımsız tarafımızı ifade ediyor. Burada bir Aslan el koyması durumu yaşayabiliriz. Yani ilişkilerde her neden kaçıyorsak bir yüzleşme de olabilir bu. Tema bağımsızlık ve istikrarlı olan arasında genel olarak. Böylece burada özbenlik ile sosyal benlik arasındaki ayrım da iyice kendini gösterecek. Tabi diğer açılanmalar da var. Mülkiyetçi Boğa’da Uranüs ve Tutkulu, “ya hep ya hiç” diyen Akrep’te Jüpiter konumu var.

Özellikle bu Jüpiter Akrep ile Aslan Stelyumunun sert bakış açısı ile meyil bu tarafa doğru gidebilir bu zamanlamada ve ilişkilerde aşk ve tutku olayını iyice artırabilir. Akrep de takıntılı ve obsesif Etileri ifade etse de daha geniş bakış açısına neden olacak fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu görünümler eşliğinde ilişkilerde ve ortaklıklarda çok dinamik, fırtınalı, mücadeleci, istikrar aramak söz konusu. Bir taraftan ekonomi, bir taraftan tutkular, bir taraftan aşk, bir taraftan bağımsızlık konusu öne çıkıyor ve ilişkilerde hepsini dengelemesi toparlaması gereken durumlar var. Bu dönem beklentileriniz çok boyutlu olabilir.

Tutulmaya doğru giderken 7 Ağustos 2018 Saat sabah 2:28 itibarıyla Venüs Terazi burcuna geçmiş olacak ve 26 Ağustos Balık Dolunayına kadar da 18 dereceye ilerlemiş olacak. Venüs Terazi burcunun yöneticisidir. Böylece Venüsyen ifadeler merkez konumuna gelecek yani ilişkilerde ahenk, denge, kalite, zarafet, birebir ilişkiler, paylaşım, sanat ve flört öne çıkacak. Bu süreçte Mars ise Oğlak burcunda direkt hareketine devam ediyor olacak. Bir taraftan da irademiz, çalışma gücümüzün ortaya konulduğu, bir şeyleri düzenlediğimiz bir zaman. Bu durum yani Terazi ile Oğlak arası konumlanma Venüs – Mars arası kare bir konumlanmayı ifade ediyor ki bu dönem ki ilişkilerde daha çok fırtınalı türden dinamik şeyler getiriyor. Terazi zarif, genç, prenses ve sanatçıyı ifade ederken, Oğlak yaşlı/olgun, iş adamı ve çalışkan kişiyi ifade ediyor. Dolayısıyla doğamızın bir tarafındaki çalışma ve sorumluluk bilinci ile diğer tarafındaki sosyal olma ve ilişkilerde kalite arayışı yönelimi vurgu yapıyor.

Bu zaman sürecinde Merkür ve Mars da retro harekete devam ettiği için geçmişe dönük bağlantılar, geçmişe ait haller ve dönüşler daha etkili olabilir.

Bu süreç açısından yakın gezegenler olan Mars ve Merkür Retro / Geri Hareket zamanlarını da tekrar belirteyim.

Mars Retrosu / Geri hareketi

Mars 26 Haziran’da istasyona girdi ve ardından da geri harekete başladı.

-16 Mayıs 26 Haziran Kova burcunda direkt hareket

– 26 Haziran’da gerileme sürecine giriş ve 14 Ağustos’a kadar Kova burcunda gerileme

– 14 Ağustos – 27 Ağustos arası Oğlak burcunda gerileme ve direkt harekete dönüş

– 27 Ağustos – 11 Eylül arası Oğlak burcunda ilerleme

– 11 Eylül’de tekrar Kova burcuna geçiş ve 15 Kasım’a kadar da Kova burcunda ve ardından Balık burcuna geçecek.

Merkür Retrosu / Geri Hareketi

Merkür ise 21 Temmuz’da gölge sürecine, 25 Temmuz saat 08:03’te istasyona / durağa ardından da 27 Temmuz saat 08:03’te retro / geri harekete giriyor. 19 Ağustos saat sabah 7:25’te ise direkt harekete geçiş olacak.

Türkiye Astrolojik Haritası

Tutulma Türkiye Astrolojik haritasının 2. Evinde gerçekleşecek. 2. Ev her türlü ekonomik ve üretim faaliyeti ile ilgilidir ve nasıl ki gündemde ekonomik durum ön planda ise son zamanlarda sürekli Türkiye Astrolojik Haritası üzerinde de 2 – 8 aksı ya da 2. Ev olarak Aslan ve Kova burçlarındaki Ay ve Güneş tutulması olarak ekonomi konusunun ön planda olduğunu görüyoruz. BU dönem kaynak artırmak ve üretim konusunda faaliyetler aratabilir ve piyasaya canlılık gelebilir. Fakat gezegenlerinin konumlarının ifade ettiği zamanlamaya göre şu dönem ekonomiyi etkileyebilecek durumlar çok boyutlu ve büyük kare konumlanma da gerginliği ifade ediyor. Yine de bu zaman diliminde kaynak ve üretim konusunda artış sağlayabilecek girişimlerin başlangıcı açısından önemli işaretler gözüküyor.

Bu dönem ki açılanmaları Türkiye haritasına projekte ettiğimizde ise yine aynı şekilde özellikle halk tarafında, toplum tarafında ekonomi konusunda Uranüs Boğa ve mars Kova Güney düğüm tarafı ve aralarındaki sert açılanma ile tepki ve isyana neden olabilecek zorlanmaların olabileceğini görüyoruz. Daha önceki yazımda da belirtmiştim. Seçimin sonucu ne olursa olsun gelecek yönetim büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacak demiştim. Durum da şimdi aynen bunu gösteriyor. Ekonomiyi, para hareketlerini ifade eden 2- 8 aksı dışında da işin 4. Ayağı olarak Uranüs Boğa konumu tam da Türkiye astrolojik haritasındaki Natal haritadaki Güneş, Venüs Jüpiter Akrep ve Transit olarak 12 yıllık dönüşünü yapan Jüpiter Akrep konumunun karşısında ve ülkenin ana gündeminin ekonomik konular olduğunu ve bunun yanı sıra harcamalara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Tabi Yükseleni Yengeç olan Türkiye Astrolojik haritasının Jüpiter Akrep 5. Ev Transit konumu ve Jüpiter dönüşü şans oyunlarını ve buradan gelebilecek zenginliği, rahatlığı ve kaynağı da gösteriyor. Yöentim tarafından Sayısal Loto çekilişlerinin iki sefere çıkarılması ve bununla hazinenin rahatlatılmasının hedeflenmesi de astrolojinin çok boyutlu sembol dilinin ne kadar zaman döngüsü ile paralel işaret taşıyan bir sistem olduğunu tekrar gözler önüne seriyor. Yazımı Tutulmanın burcunuza etkileri ile sonlandırıyorum. Görüşmek üzere…

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog

           Burak Üstün

Aslan burcundaki Tutulma sizin burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Esasen Yükselen burcunuz olmak üzere Güneş’in bulunduğu burcunuza (Öz burcunuza) göre de bakabilirsiniz) :

Koç: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Boğa: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

İkizler:  İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Yengeç:  Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Aslan: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Başak:  Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Terazi:  Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Akrep: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Yay:  Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Oğlak:  Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Kova:  Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Balık:  Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Comments (2)

 • Nihal Yanıtla

  Burak bey merhaba 03.11.1974 ist dogumluyum.burcum akrep yukselenim koc.dogum haritamda akrep ve terazi burclarinda stelyum yerlesimim var.yorumlari okurken koc mu benim icin gecerlidir yoksa akrep yorumlari mi cevabiniz icin simdiden cok tesekkurler

  21:19 içinde 7 Ağustos 2018
  • Burak ÜSTÜN - ISAR CAP Danışman Astrolog Yanıtla

   Güneşin bulunduğu burç yani öz burcunuz da önemli bir etkiye sahip olduğu ve bir nevi merkezinizi ifade ettiği için geometrik açıdan Güneş’e göre konumun nereye düştüğü şeklinde düşünülebilir. Eğer astrolojik haritanıza göre hangi yaşam alanınız etki alıyor bunu soruyorsanız tabi ki yükselen burç asıl olandır, ona bakmalısınız.

   08:16 içinde 24 Kasım 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir