1 Nisan 2022 Merküryen Koç Yeniayı ve Burcunuz: Yeni Başlangıçlar Zamanı! 

1 Nisan 2022, Saat 9:24’te Koç burcunun 11. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. 9 derece Koç burcunda ilerleyen Merkür ile kavuşan Yeniay derecesiyle Merküryen diye tabir ettiğimiz bir Yeniay olacak. Yeniay haritasında ise İkizler burcunun 6. derecesi yükselmekte.  ( =İstanbul, Ankara için 9. derece).

Bir yılın döngüsünün sonlanmasını Mart ayındaki Balık yeniayı ve Başak dolunayı ile yaşamış oluyoruz ve ardından 1 Nisan Koç Yeni ayı ile önemli bir aktivasyon ve başlangıç dönemi başlıyor. Bu sürece kadar sonlanmalar, sağlık, kayıplar, hayaller-dilekler ile gerçekler ve pratik olan arasında zihninizi meşgul eden konular olmuş olabilir. 1 Nisan Yeniayı ile artık netlik noktasına varmış oluyorsunuz. Koç benliği ifade eder. Burada bireysel arzularınız, yaşama karşı duruşunuz öne geçmiş oluyor.

Merkür Yeniay derecesiyle kavuşmakta. Merkür iletişim, zihin, bağlantı kurma ile ilgili fonksiyonlarla ilgilidir ve bu zaman sürecinde bir taraftan gelişecek hızlı, keskin, emin girişim ve başlangıçları ifade ediyor görünse de Koç yöneticisi Mars’ın Satürn’le Kova burcundaki kavuşumu da aynı zamanda bir takım düzenlemeler gerektiğini ifade ediyor. Mars ve Satürn, Kova burcunda 1-5 Nisan arası kavuşum açısı etkileşiminde bulunuyor. Yine bu süreçte Balık burcunda ilerleyen Jüpiter de Neptün ile bir kavuşum yapacak ve bu da 5-13 Nisan arasında etkili olacak. Bazı düzenlemeleri yapanlar için fırsatlar kendini daha iyi gösterecektir. Yeniay sürecinde bu kavuşum zamanlamalarının yükselen burcunuza göre ne türden durumları ortaya çıkartabileceğini youtube kanalımda canlı yayında anlattım, dinleyebilirsiniz.

Bu süreçteki Mars – Satürn açısı düzenli, sınırlı hareketlere sebep olacak bazı kısıtlamaları ve engelleri anlatırken Jüpiter ve Neptün’ün kavuşum açısı iyicil etkileri ifade ediyor. Mars ve Satürn birlikteliğinin kalitesi düzen, gerçekçilik, sağlamlık ve disiplinken, Jüpiter ve Neptün birlikteliğinin kalitesi idealler ve yaratıcılık ile ilgili olacaktır. Satürn tarafı daralma ile ilgiliyken, Jüpiter büyüme ve genişlemeyi ifade ediyor. Bazı seçimler arasında kalabilirsiniz. Dengelemeye çalışacağınız durumlar olabilir. Fazla sınırlı kapalı olmamaya ve diğer taraftan da fazla hayalci ve gerçek dışı ve abartılı olmamaya dikkat edin. Keyifçilik ve harcama durumunuzu da iyi ayarlamalı ve Mars – Satürn’ün işaret ettiği şekilde ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Olmayacak işlere heveslenmeyin ve kendinizi geliştirecek bir takım gerçeklilikleri ve çalışmaları de önemseyin. Engel dersen düşersin basamak dersen çıkarsın sözü de tam da bu dönem ki Mars – Satürn kavuşumu açısı ile ilgilidir. Zorluklar, gerçeklikler daha elle tutulur olana ulaşmak bakımından önemlidir. Biraz çaba göstermek bu yeni girişim döneminde oldukça önemlidir.

Koç Yeniayı vurgu olarak liderlik, girişimcilik, fiziksel atraksiyon, spor, hareket, cesaret anlamına geliyor. Spora yönelim, sosyal faaliyetlere girişim, ilişkilerde açık ifadeler kendini gösterecektir.

İlişkiler ve kısmetler

İlişkilerden ve iş girişimlerinden yana önemli bir başlangıç zamanı ile karşı karşıyayız. Kısmetiniz kendi arzu ve yönlendirmenizle şekil kazanacaktır bu dönem. Yaşam dürtülerinizin artışı bireysel motivasyon, hareket kazanma söz konusu olacaktır ki oldukça güç vericidir bunlar. Güneş ve Ay’ın yanı sıra Merkür’ün de burada olması ego ve ihtiyaç yanında iletişimler ile ilgili konuların öne geçeceği, açık ifadelerin ortaya çıkacağı bir dönemi gösteriyor. Burada ilişkilerde Kova burcundaki Mars – Satürn kavuşumu ile de birlikte ciddi ve akılcı hareketler söz konusudur bir taraftan. Satürn fevri hareketleri nispeten törpülemekte.

Balık burcundaki Jüpiter – Neptün kavuşumu ilişkiler ve iş projeleri açısından fazlaca idealist ve ümitli hale getirebilir. Özellikle Venüs ve Mars’ın da Balık burcuna geçeceğini düşünürsek bu Balık burcundaki toplanmaya bu bakımdan dikkat etmek önemli olacaktır. Burada güzel şanslar, büyüme fırsatları, zenginlik hisleri olabilir fakat bunun da gerçekçi şeylere dayanması önemlidir bu dönem içerisinde. Abartılardan ve hayallerden kaçındığınız takdirde Jüpiter ve Neptün kavuşumunun fırsatlarını daha iyi elde edebilirsiniz. Orta yolu tutturmanın önemli olduğu bir zamanlama olacaktır. Çalışmalarınızla hayallerinizi ve projelerinizi birleştirebileceğiniz yeni bir atılım dönemi olarak kullanmanız en iyi model olacaktır.

Merkür

Merkür 27 Mart (10:45) – 11 Nisan (5:10) arası Koç burcunda olacak.

Koç burcundaki Merkür iletişimde ve girişimde aktif dışa dönük bir zamanı ifade ediyor.

Açık, net, direkt iletişimler bir çok yeni ilişki ve girişimin işaretidir. 1 Nisan Koç Yeniayı ile başlayan süreçle yeni başlangıçları bu süreçte göreceğiz.

Koç Merkür hızlı düşünce, açık ifade, dürüstlük, iddialılık, tartışmacılık, yeni fikirler getirecektir.

Venüs

Venüs 5 Nisan (18:18) – 2 Mayıs (19:11) arası Balık burcunda olacak.

Balık burcundaki Venüs, ilişkilerden yana duyguları, fedakarlığı da ifade edebilir, keyfi maddi beklentileri ve bu konudaki hayalleri de artırabilir. Materyal ya da ruhsal yöne doğru meyli ile fark gösterebilir. Venüs Balık ilişkilerdeki ve varlıktaki hayalleri ve arayışları gösterecektir. Bu süreçte eksiklik duygusu ve arayışlar daha fazla ortaya çıkabilir.

Venüs Balık sanat, yaratıcılık açısından ön plana çıkar. İlişkilerdeki hayaller ve beklentilerinize dikkat etmeniz gerekir. Aldanma ya da yanıltma durumları oluşabilir. Transit Neptün de Balık burcunda olduğunu düşünürsek bu belirgindir.

İlişkilerdeki anlayış, empati, “biz” kavramı doğru şekilde ortaya çıkarsa güzel ilişkilerin zamanıdır.

Mars 15 Nisan (06:06) 25 Mayıs (02:18) arası Balık burcunda olacak.

Balık burcundaki Mars, savaşımı duygularla yapan bir konumdur. Burada hayaller de öne çıkmış oluyor. Gerçekçi tutumları bırakmamak, kaçış yapmamak önem arz edecektir.

Balıktaki Mars adaptasyon yönünün kuvvetli olacağı bir zaman dilimini anlatıyor. Balık burcundaki Venüs ile birlikte ilişkilerde hayaller, dilekler, duygular daha bir yoğun hissedilebilecektir. Yeni başlayan ilişkiler bakımından romantizm kaçınılmaz. Fakat bağımlı durum ve ilişkilere dikkat etmelisiniz. Diğer taraftan yön belirsizliğine, teslimiyet ve bırakmışlığa da dikkat etmeniz gerekir.

Bu süreci duygularla temas, ilişkilerde anlayış ve girişimlerde yaratıcılık olarak kullanırsanız iyi olacaktır.

Türkiye Astroloji Haritası

1 Nisan Koç Yeniayı, Türkiye Astroloji haritasında 10. Ev’de gerçekleşecek. 10. Evde Koç burcu vardır ve burası dünya astrolojisine göre iktidar partisini de ifade eder. Bu dönemde hükümet edenlerin çeşitli çıkışlar yapabileceğini söyleyebilirim. Özellikle Merküryen dediğimiz Yeniay ile kitleye hitaplar ve açıklamalar söz konusu olacaktır.

Koç yöneticisi Mars, Kova burcunda ilerliyor ve yine Kova burcundaki Satürn ile olan kavuşumu 1-5 Nisan arası etkili olmak üzere 8. Evde gerçekleşecek. Burası özellikle bankacılık sitemleri, krediler, kaynaklar ile ilgili konuları içeriyor. Bu zamanlamada para, bankacılık, kaynak konularında gerçekleşebilecek bir takım zorlanmalar kendini gösterebilecektir. Bu bakımdan bu dönem özellikle maddi konularla ilgili ön plana çıkan haberler ortaya çıkacaktır. Bu açıdan bir mücadele dönemi, dışa vuran enerjiler dönemi de diyebiliriz. Bir takım durumlar kendini daha net gösterecektir. Buradaki sıkışıklığın ve zorluğun ne olduğunu bu 1-5 Nisan arasında daha net göreceğiz. 10. Evde gerçekleşecek Yeniay göstergesine göre İktidar partisinin açıklamaları ile durum daha açık şekilde ortaya çıkacaktır.

Jüpiter ve Neptün’ün Balık burcundaki kavuşumu ise Türkiye Astroloji haritasında 9. Evde oluyor ki burası inanç, din, manevi konular, ideolojilerin yanı sıra turizm, hukuk, medya, uluslararası bağlantılar ve ileri planlar ile ilgilidir. Burada iyimser bakış açıları söz konusu olabileceği gibi bir takım gerçekçi olmayan ideallere ve yanılgılarına karşı da dikkat etmek gerekir. Türkiye Astroloji haritasında burada Güney düğüm ve Uranüs Balık konumları mevcuttur. Bu süreçte özellikle gelecekle ilgili kesinliği olmayan düşünce ve projelerden ziyade mevcut andaki durumlara müdahil olarak maddi ekonomik durumların üzerinde durulması ve gerçekçi bir yol planlamasının önem arz ettiği görülüyor. Bu durumlar kişisel hayatlarda, kişisel doğum haritaları okumalarında da olduğu gibi aynı şekilde daha makro sosyolojik ölçekte de incelediğimiz ülke haritasında okunup görülmektedir. Gerçekçi adımlarla özellikle maddi konularda yapılacak girişimlerle gelecek planları yapmak konusuna dikkat edilmelidir.

Burada Jüpiter ve Neptün’ün Balık burcundaki kavuşumu gerçek bir sevgi, birlik, anlayış ve empati ile ilgilidir. Bu zamanlama da bu ekonomik tablo eşliğinde bu enerjilerin iyi şekilde kullanılması ve birlik ve bütünlük içerisinde adımlar atılması gerekmektedir. Ülkede ideolojik açıdan oluşacak daha kapsayıcı bir birlik anlayışı sorunların çözümünde anahtar rolündedir. Jüpiter – Neptün Kavuşumu 5-13 Nisan aralığında özellikle etkili olacaktır. Ülkemize birlik, paylaşım, sevgi bütünlüğü getirmesi dileğiyle.

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcundaki Plüton, 29 Nisan 2022 – 8 Ekim 2022 arasında geri harekette olacak.

En ağır hareketli gezegen olan Plüton’un Oğlak burcundaki Retro hareketi işler ve ilişkiler açısından geçmiş ile bağlantılı düzenleme ve tamamlanma dönemlerini ifade eder. Plüton’un yakın gezegenlere açısı ile daha fazla ortaya çıkar.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 28 Haziran 2022 – 4 Aralık 2022 arasında geri harekette olacak.

İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak. Neptün’ün bu etkileri, özellikle yakın gezegenler ile açı yaptığında ortaya çıkacaktır.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs’ün 20 Ağustos 2021’de başlayan geri hareketi 18 Ocak 2022 itibarıyla sonlandı. 24 Ağustos 2022 ile 22 Ocak 2023 arasında tekrar geri harekette olacaktır.

18 Ocak 2022 itibarıyla geleceğe dönük yeni safha başladı. Yine 18 Ocak itibarıyla Ay düğümlerinin Kuzey Düğüm Boğa ve Güney Düğüm Akrep olarak yer değiştirmesiyle Uranüs Boğa konumu yaşamlarda daha da etkili olacak bir sürece girmiş oluyor.

Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da kendini daha fazla gösterecektir. Genel olarak da haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak. Ekonomi ve özgürlük teması burada ön planda olacaktır.

Zihinsel değişimler ve sıçramalar, sisteme daha dışarıdan bakış Uranüs ile ilgilidir. Uranüsyen etkilerdekilerin elektrik yüklerine daha dikkat etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Özellikle belirttiğimiz sabit burçlarda yerleşimleri olanlar.

Satürn

Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası Kova burcunda yer alıyor.

4 Haziran 2022 ile 23 Ekim 2023 arasında geri harekette olacak.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi kişisel haritalarda bulunduğu alana göre zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Jüpiter

Jüpiter 20 Aralık – 10 Mayıs arasında Balık burcunda olacak. 10 Mayıs’ta Koç burcuna geçtikten sonra 28 Ekim’e kadar burada kalacak. Bu arada 28 Temmuz’da Koç burcundayken geri hareketine başlayacak Jüpiter, 23 Kasım’a kadar geri hareketini sürdürecek. 28 Ekim ile 20 Aralık arasında Balık burcunda olacak ve ardından tekrar Koç burcuna geçecek.

29 Aralık’ta Balık burcuna geçen Jüpiter, burada hayaller, yaratıcılıklar, tasarımla ilgili konular, manevi ve mistik konular, sevgi paylaşım konuları ön plana çıkacaktır.

Olumsuz gölge etkilerde aldanmalar, aldatıcılar, topluma masal anlatan, gerçeklikten çıkan kişilerde bir artış ve ön plana çıkma olabilir. Ayrıca Balık bağımlılıklarla da ilgilidir. Burada metafizik ve hayali temalara bağımlılık olabildiği gibi, zararlı bağımlılık yapıcı keyif verici maddeler de aynı kapsamdadır.

Jüpiter Balık’ın iyi etkisi arınma, sevgi ve biz kavramıyla beraber olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Jüpiter ruhsal tekamül anlamında şansı ve bolluğu iyi arınanlara, doğru bağ kuranlara, fedakar olanlara ve sevgi insanlarına getirecektir. Dünyevi anlamda da yaratıcı kişilere, sanatçılara, tasarımcılara bolluk getirebilecektir. Bu zaman aralığında Jüpiter, Balık konumunda ilk provasını yapacak ve getirileri ile ilgili veriler ortaya çıkacaktır.

Mars

Mars 6 Mart (09:23) – 15 Nisan (06:06) arasında Kova burcunda olacak

Kova burcundaki Mars, sosyal girişimlerden ve bağlantı kurmalardan yana oldukça aktif bir zamanı gösteriyor. Bu süreç dostluk ve grup enerjisi olabildiği gibi aynı zamanda kişinin entelektüel yönü, gelişimi, ifadesi için de önemli bir zamandır.

Sosyal girişimler, sosyal gruplar, bağlantılar, teknoloji ve internet ile ilgili konular ön plana çıkacaktır. Venüs Kova konumu ile de birlikte burada doğru dostluklar ve bağlantılar kurmak önemli olacaktır.

Mars 15 Nisan (06:06) 25 Mayıs (02:18) arası Balık burcunda olacak.

Balık burcundaki Mars, savaşımı duygularla yapan bir konumdur. Burada hayaller de öne çıkmış oluyor. Gerçekçi tutumları bırakmamak, kaçış yapmamak önem arz edecektir.

Balıktaki Mars adaptasyon yönünün kuvvetli olacağı bir zaman dilimini anlatıyor. Balık burcundaki Venüs ile birlikte ilişkilerde hayaller, dilekler, duygular daha bir yoğun hissedilebilecektir. Yeni başlayan ilişkiler bakımından romantizm kaçınılmaz. Fakat bağımlı durum ve ilişkilere dikkat etmelisiniz. Diğer taraftan yön belirsizliğine, teslimiyet ve bırakmışlığa da dikkat etmeniz gerekir.

Bu süreci duygularla temas, ilişkilerde anlayış ve girişimlerde yaratıcılık olarak kullanırsanız iyi olacaktır.

Venüs

Venüs 5 Nisan (18:18) – 2 Mayıs (19:11) arası Balık burcunda olacak

Balık burcundaki Venüs, ilişkilerden yana duyguları, fedakarlığı da ifade edebilir, keyfi maddi beklentileri ve bu konudaki hayalleri de artırabilir. Materyal ya da ruhsal yöne doğru meyli ile fark gösterebilir. Venüs Balık ilişkilerdeki ve varlıktaki hayalleri ve arayışları gösterecektir. Bu süreçte eksiklik duygusu ve arayışlar daha fazla ortaya çıkabilir.

Venüs Balık sanat, yaratıcılık açısından ön plana çıkar. İlişkilerdeki hayaller ve beklentilerinize dikkat etmeniz gerekir. Aldanma ya da yanıltma durumları oluşabilir. Transit Neptün de Balık burcunda olduğunu düşünürsek bu belirgindir.

İlişkilerdeki anlayış, empati, “biz” kavramı doğru şekilde ortaya çıkarsa güzel ilişkilerin zamanıdır.

Merkür

Merkür 27 Mart (10:45) – 11 Nisan (5:10) arası Koç burcunda olacak.

Koç burcundaki Merkür iletişimde ve girişimde aktif dışa dönük bir zamanı ifade ediyor.

Açık, net, direkt iletişimler bir çok yeni ilişki ve girişimin işaretidir. 1 Nisan Koç Yeniayı ile başlayan süreçle yeni başlangıçları bu süreçte göreceğiz. 

 

Koç Merkür hızlı düşünce, açık ifade, dürüstlük, iddialılık, tartışmacılık, yeni fikirler getirecektir.  

 

Ay Düğümleri

Ay Düğümleri 18 Ocak’ta Kuzey Düğüm Boğa ve Güney Düğüm Akrep olarak yer değiştirecek. Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm İkizlerden Boğa’ya, Güney Düğüm Yay’dan Akrep burcuna geçti. 17 Temmuz 2023’e kadar da burada kalacak.

Bu süreç Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için önemli bir zaman dilimi olacak. Sabit burçlar için şimdi daha etkili olacak Uranüs Boğa konumu ile birlikte hayatlarındaki bir takım değişiklikler açısından etkili bir zamanlama olacaktır. İş ve ilişkiler ile ilgili durumlarda hem bazı majör değişiklikler hem de sağlamcı hareket etme meyli ortaya çıkacaktır. Kişisel yetenekler, kazanımlar ve aynı zamanda ortaklaşa olan kazanımlar ve beraber ne yapıldığı konusu daha da önem kazanıyor.

Güney Düğüm Akrep konumu ile hayatınızda gerekli gereksiz ilişki konusunu iyi ayırt etmeniz ve Kuzey Düğüm ve Uranüs’ün Boğa’daki konumu açısından da bireysel açıdan olan girişimler, üretimler, kazançlar, yeteneklerin kullanımı ve refah konusunu da iyi değerlendirmelisiniz.

 

Teknoloji, bilgisayar, internet, sosyal ağlar, iletişim, enformasyon, tarım üretimi ve teknolojileri ile ilgili sektörlerin değeri daha fazla ortaya çıkacaktır.

Danışmanlık ve eğitim için astrologburakustun@gmail.com‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

 

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Koç burcundaki Yeniay, burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

 

Boğa: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

İkizler: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Yengeç: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Aslan: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Başak: Kişisel ya da ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Terazi: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Akrep: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Yay: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Oğlak: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Kova: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Balık: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir